Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

Chúa Nhật 18 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Gv 1,2 . 2,21-23
"Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao nỗi bận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời".
Ông Cô-he-lét nói: "Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không vất vả gì hết. Điều ấy cũng chỉ là phù vân và lại là đại hoạ. Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời?
Phải, đối với con người ấy, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền ! Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng yên trí. Điều ấy cũng chỉ là phù vân !
Bài Ðọc II: Cl 3,1-5.9-11
"Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giớ nơi Đức  Ki-tô đang ngự".
Anh em thân mến, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.
Tin Mừng: Lc 12, 13-21
"Những gì người sắm sẵn đó sẽ về tay ai".
Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? "Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu! Rồi ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã! Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó."


Suy niệm

Của cải vật chất và những giá trị trần thế là những cám dỗ lớn đối với con người. Nhiều khi con người đắm chìm và bị cuốn hút bởi những giá trị này mà quên đi những giá trị lớn lao cao cả, quên đi cùng đích của cuộc đời. Tác giả sách Giảng Viên nhấn mạnh tới sự phù vân của vật chất. Tất cả mọi sự trên cuộc đời không tồn tại mãi mãi. Tiếp nối sứ điệp sách Giảng Viên, thánh Phaolô kêu mời các tín hữu Côlôxê, và mỗi người chúng ta hãy tìm kiếm những giá trị siêu nhiên: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới.”
Xin Chúa cho mỗi chúng ta và con người thời đại biết cảnh giác với chủ nghĩa hưởng thụ và khoái lạc, luôn khôn ngoan tìm kiếm và sống theo những giá trị Tin Mừng.

Đăng nhận xét