Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 16 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Gr 7, 1-11
Tin Mừng: Mt 13, 24-30
"Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt".

Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? " Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó! " Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? "  Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa.  Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."


Suy niệm

Người tốt kẻ xấu, điều thiện điều ác tồn tại không chỉ trong xã hội mà ngay cả trong Hội Thánh-dấu chỉ của Nước Trời-làm nhiều người bức xúc : Lạy Chúa, Chúa dựng nên mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng tại sao người xấu và sự ác lại tràn lan, xin hãy loại bỏ chúng ! Thế nhưng, Thiên Chúa là Tình Yêu. Ngài sẽ kiên nhẫn chờ đợi con người ăn năn hoán cải và mời gọi những người tốt, qua đời sống đức tin của mình, giúp cho những người tội lỗi trở về với Chúa. Vì vậy chúng ta hãy kiên nhẫn trong đời sống đức tin của mình, chờ đến ngày tận thế cái tốt cái xấu sẽ được sáng tỏ và phân chia rạch ròi. Khi đó chúng ta mới hoàn toàn sáng tỏ về việc quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa.

Đăng nhận xét