Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 14 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Hs 14, 2-10
Tin Mừng: Mt 10, 16-23
"Không phải chính anh em nói, mà là Thánh Thần của Cha anh em nói".

Khi ấy, Đức Giê-su  nói với các Tông đồ rằng: Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.  "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

Suy niệm

Là môn đệ của Chúa Giê-su , chúng ta được mời gọi chia sẻ và tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng tình yêu của Người. Và số phận của chúng ta cũng sẽ giống như Người : Nếu thế gian ghét các con, thì hãy biết rằng thế gian đã ghét Thầy trước. (Ga 15, 18). Liệu chúng ta có sợ hãi khi được làm chứng cho Chúa trước mặt thiên hạ ? 

Xin tình yêu Thiên Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta giúp chúng ta loại trừ sợ hãi, để can đảm làm chứng cho Chúa, như thánh Phaolô đã dạy : Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Nhờ đó, trong mọi thử thách, chúng ta được toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta, để xứng đang được mang danh hiệu là Kitô hữu.

Đăng nhận xét