Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

Thứ Năm sau Chúa Nhật 14 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Hs 11, 1b, 3-4, 8c-9
Tin Mừng: Mt 10, 7-15
"Đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy”.
Khi ấy, Đức Giê-su  nói với các Tông đồ rằng: Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.  "Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì -bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại.


Suy niệm

Khi loan báo Tin Mừng, Chúa Giê-su  trở nên nghèo khó đến nỗi “không có chỗ tựa đầu”. (Mt 8, 20). Vì vậy, Người cũng muốn các môn đệ trở nên nghèo khó và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, khi thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng. Chính niềm tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa sẽ làm cho hạt giống Tin Mừng trổ sinh nhiều bông hạt mà chúng ta không ngờ tới, như thánh Phaolô đã dạy : Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. (1 Cr 3, 6).

Đăng nhận xét