Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 15 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Is 38, 1-6. 21-22. 7-8
Tin Mừng: Mt 12, 1-8
"Con Người làm chủ ngày sa-bat".

Khi ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát! " Người đáp: "Các ông chưa đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát."

Suy niệm

Trong ngày Sabbat, các môn đệ bị đói nên đã bứt lúa để ăn. Người biệt phái không chấp nhận hành động này của các môn đệ. Họ bảo vệ Lề Luật, còn Chúa Giê-su  thì bảo vệ các môn đệ của Người. Vì với Chúa Giê-su , Lề Luật là vì con người chứ không phải con người vì Lề Luật.

Xin cho chúng ta biết lấy tình thương mà đối xử với nhau, để không bao giờ kết án anh chị em mình dựa vào những hành động bên ngoài của họ. Vì Chúa muốn chúng ta đối xử nhân từ với nhau chứ không muốn chúng ta bảo vệ Lề Luật mà vô tâm với nỗi đau của anh chị em mình.

Đăng nhận xét