Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

Chúa Nhật 14 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Is 66,10-14c
"Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông Cả".
Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem, hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ, hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô! Hãy cùng Giê-ru-sa-lem khấp khởi mừng, hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Đô, để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thoả thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ. Vì ĐỨC CHÚA phán như sau:
Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông  cả, và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối. Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy; tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ được  an ủi vỗ về. Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh. ĐỨC CHÚA sẽ biểu dương quyền lực của Người cho các tôi tớ biết.
Bài Ðọc II: Gl 6, 14-18
"Tôi nang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giê-su".
Thưa anh em, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả, điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới.16 Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy, và chúc Ít-ra-en của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng thương xót của Người.  Từ nay, xin đừng có ai gây phiền toái cho tôi nữa, vì tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giê-su. Thưa anh em, nguyện xin Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho thần trí anh em được đầy tràn ân sủng. A-men.
Tin Mừng: Lc 10,1-12.17-20
"Bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy".
Khi ấy,  Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông:  Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! "Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."

suy niệm

Bản chất và sứ vụ của Giáo hội là truyền giáo, loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Do đó, trong mọi thời, mọi lúc, Giáo hội luôn mời gọi con cái mình thực thi sứ vụ cao cả này. Thánh Phaolô xác tín cách thâm sâu: “Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.”

Là người môn đệ Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi “lên đường” thực thi sứ vụ, trở nên sứ giả Tin Mừng, đem bình an cho thế giới. Xin cho mỗi chúng ta được sống trong bình an đích thực, và biết nhiệt tâm dấn thân vào công cuộc Phúc Âm hóa môi trường sống của mình, trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. 

Đăng nhận xét