Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Thứ Hai sau Chúa Nhật 18 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016 | 15:50

  Bài Ðọc I: Gr 28, 1-17
Tin mừng: Mt 14, 13-21
"Mọi người đều ăn no".
Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Ðây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi: xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn".
Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn". Các ông thưa lại rằng: "Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá". Người bảo các ông rằng: "Hãy đem lại cho Thầy".
Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. ...

Suy niệm

Khi đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Đức Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

Cũng như các môn đệ, chúng ta cảm thấy mình không thể giúp được gì cho những người đói khát. Thế nhưng, nếu tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa và tình yêu như Chúa, chúng ta sẽ làm cho những gì mình có trở nên dư đầy. Biết chia sẻ những gì mình có, dù không nhiều, chúng ta sẽ thấy ngạc nhiên về kết quả thu được, giống như năm chiếc bánh và hai con cá được Chúa sử dụng để làm cho mọi người được ăn no nê. 

Đăng nhận xét