Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

Thứ Tư sau Chúa Nhật 16 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Gr 1, 1. 4-10
 Tin Mừng: Mt 13, 1-9
"Hạt được gấp trăm".
KHi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.
Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe."

Suy niệm

Thiên Chúa là Tình Yêu, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý (1 Tm 2,4). Vì vậy Ngài sai Con của Ngài loan báo Tin Mừng cho mọi người, giống như người gieo giống gieo vãi hạt giống khắp nơi. Tuy nhiên, chỉ những ai thực sự khao khát Nước Trời mới đủ sức làm cho Lời Chúa sinh hoa kết trái trong cuộc đời của mình.
Xin Chúa giúp chúng ta biết loại bỏ những điều xấu xa, sỏi đá, gai góc trong tâm hồn, để tâm hồn chúng ta trở nên thửa đất tốt cho Lời Chúa được sinh nhiều hoa trái.

Đăng nhận xét