Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

Thứ Hai sau Chúa Nhật 16 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Mk 6, 1-4. 6-8
Tin Mừng: Mt 12, 38-42
"Nữ hoàng Phương Nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này".
Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ." Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.

Suy niệm

Người cứng lòng tin thì không thể nhìn thấy những phép lạ xảy ra trong cuộc sống của mình là do quyền năng Thiên Chúa. Mấy luật sĩ và biệt phái cũng thế. Họ không nhận ra quyền năng Thiên Chúa được biểu lộ qua những việc làm của Chúa Giê-su , nên họ không tin Người là Thiên Chúa, thậm chí còn thử thách bằng việc xin Người làm một dấu lạ.

Với người Công Giáo, mỗi lần đi dâng lễ, chúng ta được thấy quyền năng Thiên Chúa biến đổi bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa Giê-su  để làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Đó là phép lạ vĩ đại và tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa đã thực hiện. Chúng ta còn đòi thêm dấu lạ nào nữa chăng ? 

Đăng nhận xét