Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

Thứ Ba sau Chúa Nhật 17 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016 | 16:30

Thánh Gioakim và thánh Anna
Bài Ðọc I: Hc 44,1.10-15
Tin Mừng: Mt 13,16-17
"Nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy ".

Khi ấy, Đức Giê-su  nói với các môn đệ rằng: "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

Suy niệm

Trăm nghe không bằng một thấy. Thật phúc cho các môn đệ ! Vì tai các ngài được trực tiếp lắng nghe lời Chúa và tận mắt chứng kiến những phép lạ Người đã làm, điều mà nhiều ngôn sứ và người công chính trước đây mong ước mà không được.

Đối với thánh Gioakim và thánh Anna, dù không trực tiếp lắng nghe và chứng kiến những gì Chúa Giê-su  đã làm những các ngài được diễm phúc sinh hạ Đức Ma-ri-a , người đã được tuyển chọn làm Mẹ của Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế. Còn chúng ta, thế hệ sau này, chúng ta cũng được diễm phúc đón nhận những gì mà mà Chúa Giê-su  đã nói đã làm, nhờ lời chứng của các chứng nhân Tin Mừng, như thánh Gioan đã viết : điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống. Chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa…Những điều này, chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. (x.1 Ga 1,1,3,4).

Đăng nhận xét