Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

Thứ Tư sau Chúa Nhật 15 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Is 10, 5-7. 13-16
Tin Mừng: Mt 11, 25-27
"Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn".

Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho..

Suy niệm

Đức tin là hồng ân Thiên Chúa ban tặng cho con người chứ không phải con người cố gắng học hỏi mà có được. Vì thế, có người đón nhận có người từ chối hồng ân này của Thiên Chúa. Ai khiêm tốn đón nhận thì được Thiên Chúa mặc khải cho biết những mầu nhiệm bí ẩn về Ngài. Còn ai kiêu căng từ chối, và chỉ cậy dựa vào sự khôn ngoan của loài người thì không thể đón nhận được mặc khải của Thiên Chúa.

Đến nay, lời rao giảng về mầu nhiệm thập giá vẫn là sự điên rồ đối với nhiều người tự cho mình là bậc hiền triết và khôn ngoan. Thế nhưng, Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. (1Cr 1,21). Phần mình, chúng ta chọn sự điên rồ của Thiên Chúa hay tự chọn sự khôn ngoan của loài người ?

Đăng nhận xét