Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Thứ Ba sau Chúa Nhật 15 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Is 7, 1-9
Tin Mừng: Mt 11, 20-24
"Đến ngày phán xét, thành Tia, Xi-đôn và Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi".
Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối: "Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi."

Chúa Giê-su  khiển trách các thành Corozain và Bethsaiđa,  bởi vì những thành này không chỉ đã được chứng kiến nhiều phép lạ Người đã làm mà còn là những thành phố có những cơ sở, có trình độ học đạo cao cấp, thế nhưng họ lại không tỏ thái độ ăn năn hối cải để đón nhận Tin Mừng của Người. Còn các thành Tyro và Siđon là các thành ngoại giáo từng bị các ngôn sứ nguyền rủa, nhưng họ đã biết ăn năn hối cải.

Chúng ta là những người “dân ngoại” nhưng đã được đón nhận Tin Mừng của Chúa. Xin cho chúng ta biết ăn năn hối cải để Lời Chúa làm thay đổi cuộc đời chúng ta, hầu nhận được sự khoan hồng của Thiên Chúa trong ngày phán xét sau này.

Đăng nhận xét