Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Thứ Năm sau Chúa Nhật 16 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Gr 2, 1-3. 7-8. 12-13
Tin Mừng: Mt 13, 10-17
"Anh em được hiểu các mầu nhiệm nước trời còn họ thì không".

Khi ấy, Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? " Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành. "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.

Suy niệm

Chúa Giê-su  diễn tả mầu nhiệm Nước Trời bằng những dụ ngôn rất khó hiểu. Vì vậy, chỉ những ai thật sự là môn đệ của Chúa mới hiểu được mà thôi, nghĩa là những người sẵn sàng từ bỏ mọi sự để theo Chúa, và nghiêm túc thực hành lời mời gọi của Người.

Ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật.  Xin cho chúng ta thực sự trở nên môn đệ của Chúa và đem lời Chúa ra thực hành, để làm cho lời Chúa được sinh hoa kết trái trong cuộc đời của chúng ta. 

Đăng nhận xét