Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

Thứ Hai sau Chúa Nhật 17 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: 2 Cr 4,7-15
Tin Mừng: Mt 20,20-28
"Chén của Thầy, các người sẽ uống".
Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Đức Giê-su , có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: "Bà muốn gì?" Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy." Đức Giê-su  bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?" Họ đáp: "Thưa uống nổi." Đức Giê-su  bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được."

Suy niệm

Người mẹ của các con ông Dêbêđê đã đến gặp Chúa Giê-su  để xin một điều rất liều lĩnh. Dù điều bà xin cho các con chỉ vì ham muốn quyền lực, để “một người làm quan cả họ được nhờ”, thế nhưng hai người con ấy sau này đã dám liều mình với Thầy của mình : uống cạn chén của Thầy.
Thật vậy, dưới thời vua Hêrôđê (x. Cv 12,1-3), thánh Giacôbê trở thành tông đồ đầu tiên chịu chết vì đã làm chứng cho Tin Mừng Chúa Giê-su  phục sinh ; còn thánh Gioan thì can đảm vượt qua tù đày, bách hại để sống an vui đến già.
Xin cho chúng ta biết noi gương thánh Giacôbê để lại, dám liều mình vì Chúa và can đảm uống cạn chén của Thầy Giê-su  để cùng được chia sẻ hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước Trời mai sau.

Đăng nhận xét