Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Thứ Năm sau Chúa Nhật 17 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Gr 18, 1-6
Tin Mừng: Mt 13, 47-53
"Người ta nhặt cá tốt cho vào giỏ".
Khi ấy, Đức Giê-su  kể cho dân chúng rằng dụ ngôn sau này: "Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
"Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? " Họ đáp: "Thưa hiểu." Người bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ."

Suy niệm

Trở thành con cái trong Hội Thánh, chúng ta cũng giống như những con cá mắc lưới. Thế nhưng, chúng ta sẽ phải trải qua một cuộc tuyển chọn trong ngày tận thế được hưởng trọn vẹn Nước Trời : chỉ những “con cá tốt” mới được “bỏ vào giỏ”.

 “Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ”. (1 Tm 2, 4). Tất cả chúng ta đã mắc vào lưới Hội Thánh và sẽ được cứu độ, tuy nhiên Thiên Chúa cần chúng ta cộng tác với Ngài. Nghĩa là chúng ta phải kiên trì trong đời sống đức tin để trở nên “cá tốt”, thì đến ngày tận thế, chúng ta mới được “bỏ vào giỏ” Nước Trời.

Đăng nhận xét