Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Thứ Hai sau Chúa Nhật 15 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Is 1, 10-17
Tin Mừng: Mt 10, 34 - 11, 1
"Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo”.
Khi ấy, Đức Giê-su  nới vơi các Tông đồ rằng: "Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.35 Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng.36 Kẻ thù của mình chính là người nhà. "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.

Chúa Giê-su  là ánh sáng trần gian. Vì là ánh sáng nên những ai tin và đón nhận Người cũng trở nên ánh sáng cho trần gian. Còn những ai không đón nhận Người là vì họ chuộng bóng tối hơn ánh sáng : ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. (Ga 3,19). Do đó mới có những cuộc xung đột giữa ánh sáng và bóng tối trong thế gian ; thậm chí xung đột ấy xảy ra ngay trong gia đình : giữa cha mẹ, con con cái, anh chị em...

Xin Chúa củng cố niềm tin, cậy, mến nơi mỗi người chúng ta để chúng ta can đảm đem lời Chúa ra thực hành, bất chấp những chống đối của người khác. Bởi vì là môn đệ của Chúa nên chúng ta “phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm”. (Cv 5,28-29).

Đăng nhận xét