Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 14 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Is 6, 1-8
Tin Mừng: Mt 10, 24-33
"Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác".
Khi ấy, Đức Giê-su  nói với các Tông đồ rằng: "Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà. "Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. "Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.

Suy niệm


Sống trong thế gian, Chúa Giê-su  muốn chúng ta là môn đệ của Ngài trở nên muối nên men và ánh sáng cho trần gian. Vì vậy, chúng ta có nhiệm vụ loan truyền Lời Chúa cho trần gian để làm chứng cho sự thật và công lý. Chính vì dám làm chứng cho sự thật và công lý, chúng ta sẽ bị những người ưa chuộng gian dối thù ghét và bắt bớ. Thế nhưng, Chúa dạy chúng ta đừng sợ những người chỉ giết được thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Hơn nữa, khi bị bắt bớ là khi chúng ta có cơ hội làm chứng cho Tin Mừng của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta vững tin, để trước mặt mọi người, dù ở hoàn cảnh nào, chúng ta luôn can đảm làm chứng cho Chúa, để mai sau, được Chúa tuyên xưng trước mặt Thiên Chúa trong Nước của Ngài.

Đăng nhận xét