Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 15 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Mk 2, 1-5
Tin Mừng: Mt 12, 14-21
"Đức Giê-su cấm dân chúng không được tiết lộ Người là ai để ứng nghiệm lời Kinh Thánh".
Khi ấy, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su.
Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói: "Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.

Suy niệm


Chúa Giê-su  lánh mặt những kẻ đang tìm cách giết mình nên Người cấm dân chúng đừng nói cho ai biết về Người. Không phải Người sợ hãi những kẻ tìm giết Người, nhưng vì “giờ ấy” chưa đến. Người tránh xung đột với họ để Người có thời gian cứu chữa những người đau yếu bệnh tật. Người không dùng uy quyền để đập tan mưu kế của những kẻ muốn hãm hại Người, nhưng lại âm thầm rút lui để biểu dương sức mạnh bằng tình thương yêu qua việc cứu chữa những người đau yếu bệnh tật. Bởi vì “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” (Ga 3,17).

Đăng nhận xét