Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 16 Quanh Năm Th. Ma-ri-a Mađalêna

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Dc 3,1-4a hoặc 2 Cr 5,14-17
Tin Mừng: Goan 20,1-2. 11-18
"Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai ?".
Bà Ma-ri-a  Mácđala đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su , một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!" Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su  đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su . Đức Giê-su  nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Ma-ri-a  tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về." Đức Giê-su  gọi bà: "Ma-ri-a !" Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: "Rápbuni!" (nghĩa là "Lạy Thầy"). Đức Giê-su  bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: "Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em". Bà Ma-ri-a  Mácđala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", ...Khi được gọi chính tên mình, bà Ma-ri-a  Mácđala đã “quay lại” để được nhìn thấy Chúa Giê-su  phục sinh. Rồi bà được Người trao cho bà nhiệm vụ loan báo Tin Mừng phục sinh cho các môn đệ : hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ…


Suy niệm

Này bà, sao bà khóc ? Đừng khóc hay sống trong nỗi thất vọng nưa. Hãy ngẩng mặt lên và quay lại với Chúa, chúng ta sẽ được nhìn thấy vinh quang Chúa phục sinh, và niềm vui sẽ tràn ngập đời sống chúng ta mà reo lên rằng : Tôi đã thấy Chúa.

Đăng nhận xét