Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Thứ Tư sau Chúa Nhật 17 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Gr 15, 10. 16-21
Tin Mừng: Mt 13, 44-46
"Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng đó".
Khi ấy, Đức Giê-su  kể cho dân chúng rằng dụ ngôn sau này: "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.
 "Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

 Suy niệm

Tìm được kho tàng và ngọc quý là một cơ hội hay một sự bất ngờ, vì vậy mà người ta sẵn sàng bán tất cả những gì mình có để mua nó. Nước Trời cũng như vậy. Thế nhưng, mầu nhiệm Nước Trời có thể bị giấu kín sau khi đã được tỏ lộ : người ta tìm được kho báu, vội chôn vùi xuống là thế đó. Vì thế, chỉ những ai dám bán tất cả những gì mình có mới mua được Nước Trời là gia nghiệp.

Xin cho chúng ta biết hy sinh từ bỏ chính mình để kiên trì tìm kiếm Nước Chúa. Hành trình tìm kiếm Nước Trời cũng giống như một cuộc thi đấu cao đẹp mà thánh Phaolô đã dạy chúng ta : “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy”. (2 Tm 4, 7-8).

Đăng nhận xét