Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Thứ Ba sau Chúa Nhật 14 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Hs 8, 4-7. 11-13
Tin Mừng: Mt 9, 32-38
"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít".

Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: "Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ! "Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ."
Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."

Suy niệm

Đến trần gian, Chúa Giê-su  có sứ mạng quy tụ các con chiên lạc về một mối, vì Người là mục tử chăn dắt đàn chiên. Bởi vậy, trước cảnh dân chúng bơ vơ như những con chiên không người chăn, Người chạnh lòng thương họ. Vì thế, Người trao sứ mạng cho các lãnh đạo đoàn chiên cho các tông đồ, để các ông cộng tác với Người mà chăn dắt những đàn chiên bơ vơ, đói khát lời Chúa.

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Xin Chúa ban cho Hội Thánh có nhiều vị mục tử nhiệt thành và hăng say loan báo Tin Mừng, để các vị quy tụ những đàn chiên bơ vơ không người chăn dắt, cho họ được chăm sóc và no thỏa Lời Chúa. 

Đăng nhận xét