Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA - Năm A

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017 | 09:00

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a: Is 42,1-4.6-7

Đây là người tôi trung Ta hết lòng quý mến.

 Đức Chúa phán :

“Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ,
là người Ta tuyển chọn và hết lòng quý mến,
Ta cho thần khí Ta ngự trên người ;
người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân.
Người sẽ không kêu to, không nói lớn,
không để ai nghe tiếng giữa phố phường.
Cây lau bị giập, người không đành bẻ gẫy,
tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi.
Người sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý.
Người không yếu hèn, không chịu phục,
cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu.
Dân các hải đảo xa xăm đều mong được người chỉ bảo.
Ta là Đức Chúa, Ta đã gọi ngươi,
vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta.
Ta đã nắm tay ngươi,
đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân,
làm ánh sáng chiếu soi muôn nước,
để mở mắt cho những ai mù loà,
đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ,
dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm.”


Đáp ca  : Tv 28,1a và 2.3ac-4.3b và 9b-10 (Đ. c.11b)


Đ.Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.

Hãy dâng Chúa, hỡi chư thần chư thánh,
Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người,
và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện.

Đ.Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.

Tiếng Chúa rền vang trên sóng nước,
Chúa ngự trên nước lũ mênh mông.
Tiếng Chúa thật hùng mạnh !
Tiếng Chúa thật uy nghiêm !

Đ.Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.

Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm,
còn trong thánh điện Người,
tất cả cùng hô : “Vinh danh Chúa !”
Chúa ngự trị trên cơn hồng thuỷ,
Chúa là Vua ngự trị muôn đời.

Đ.Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ: Cv 10,34-38

Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong Người.

Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng nói : “Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận.

“Người đã gửi đến cho con cái nhà Ít-ra-en lời loan báo Tin Mừng bình an, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của mọi người. Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. Quý vị biết rõ : Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người.”Tung hô Tin Mừng : x. Mc 9,7

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Các tầng trời mở ra, và có tiếng Chúa Cha phán dạy : Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu: Mt 3,13-17
Chịu phép rửa xong, Đức Giê-su thấy Thần Khí Thiên Chúa đến ngự trên Người.

Bấy giờ Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói : “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi !” Nhưng Đức Giê-su trả lời : “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.

Khi Đức Giê-su vừa chịu phép rửa xong, Người lên khỏi nước. Lúc ấy các tầng trời mở ra ; Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán rằng : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”

Suy Niệm

Tay bẩn rửa bằng nước, nước bẩn rửa bằng máu. Câu nói của vua Duy Tân có lẽ đúng với tình hình Việt Nam hiện tại. 

Chúng ta bẩn cần có nước để tắm gội. Nhờ nước chúng ta được sạch. Nhưng nước trở thành bẩn lấy gì mà rửa: thưa phải có chất gì đó nhằm có thể thanh tẩy và làm cho nó nên tinh ròng.

Với Việt Nam hiện tại, nước đang bẩn và quá bẩn. Nước này không thể cho thứ hóa chất nào vào để rửa cho sạch nhưng rửa bằng máu và nước mắt của con dân Việt Nam. Thứ nước bẩn do Formosa hay nước thải của các nhà máy, xí nghiệp tuồn ra khắp nơi gây bệnh ung thư khắp chốn cùng với những căn bệnh kỳ quá thấm đấm máu và nước mắt của dân Việt. Dòng máu chảy âm ỉ không ai thấy màu hồng lênh láng nhưng phải dùng chính máu và nước mắt mới có thể sạch. Đó là sự thay máu trong những người đứng đầu để nghĩ đến dân. Đó là sự thay máu của người dân để biết bảo vệ lấy sự sống nơi mình. Đó là cuộc chiến tự thân, đầy máu nếu thực sự muốn cứu lấy nước cho dân Việt.

Nhưng nước ở đây cũng là đất nước và tâm hồn Việt Nam. Một đất nước đang rơi vào tình trạng bẩn đến cùng cực. Chưa bao giờ người ta chứng kiến người dân Việt đang giết nhau cách tàn bạo đến thế. Họ đâng xây những căn nhà đời mình trên những thây ma di động. Nước Nam này vẫn cần máu và nước mắt để có thể tẩy rửa. Máu và nước mắt đây chính là tình yêu quê hương đất nước và tình yêu đồng loại. Chúng ta phải đứng lên để loại trừ cái xấu, gieo rắc tình thương. Nhưng, trước khi làm được việc đó, chúng ta phải nhận thấy thân mình đang rỉ máu. Đừng để MÁU cạn!

Những cái chết thể lý và tinh thần con người còn phải trả bằng giá máu của mình. Vậy, cái chết tâm linh, chúng ta trả bằng gì. Thưa trả bằng giá máu thần linh.

Giá máu thần linh ấy hôm nay đã làm người, đã dìm xuống tận đáy sâu phận người để chúng ta cùng với MÁU ấy lên đường. Một con đường tâm linh đầy gai chông để cứu lấy những gì đã hư mất. Giá Máu Thần Linh không chỉ đổ xuống mà còn dìm xuống và bước đi trong hàng ngũ chúng ta để nâng chúng ta lên. Nhưng để tiếp nhận được, chúng ta cũng trả bằng máu của mình. Máu đó là cuộc thay đổi toàn diện để có thể sống yêu thương; để có thể máu người hòa vào máu Chúa. Một cuộc thay đổi tận căn đến nỗi tim đèn leo lét cũng không nỡ dập tắt nhưng khêu lên; cây sậy bị dập phất phơ trước gió cũng không nỡ bẻ gãy nhưng nâng dậy. Cuộc thay đổi tận căn khởi đi từ lòng sám hối và muốn được tha thứ.

Máu người và MÁU CHÚA đã hòa làm một trong con người Giêsu. Giêsu đã dìm xuống trong sông Giođan trần thế đầy nhuốc nhơ mà chúng ta là những hạt nước trong đó. Giêsu dìm xuống để ta dính vào và mang lên. Giêsu thanh tảy Giođan và cả chúng ta nữa. Giêsu không chỉ thanh tẩy Gioađan mà cả nước Giođan cũng trở nên nguồn thanh tẩy chúng ta. Giêsu đã thanh tẩy chúng ta trong lửa và Thánh Thần của Người để ta biết mình có nguồn gốc thần linh và trở về với thần linh.

Một đảng viên khi thoái đảng nói rằng: chỉ Kitô giáo, riêng Việt Nam, chỉ Công Giáo mới cứu được đất nước này. Phải chăng, ông cũng nhận thấy Máu của người Công Giáo có gì đó khác. Chính ông, ông cũng đang tìm hiểu để theo. Ước gì, chúng ta, những người Công Giáo, khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy biết rằng: chúng ta đã được thông phần vào trong thần tính của Ba Ngôi thì xin đừng bị thay máu mà mất đi tính linh thánh ấy nơi mình. Hãy trở nên ngôn sứ và hãy dìm mình trong dòng sông để cứu lấy quê hương đất nước này. Mỗi người hãy tìm ra cách của mình trong Đức Ái Kitô giáo để nâng dậy tất cả.

Đăng nhận xét