Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Ngày 5 tháng 1

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017 | 08:11

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ: 1 Ga 3,11-21

Chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em.

Anh em thân mến,
đây là lời loan báo
anh em đã nghe từ lúc khởi đầu :
chúng ta hãy yêu thương nhau ;
chúng ta đừng bắt chước Ca-in :
nó là người của Ác thần, nên đã giết em mình.
Tại sao nó đã giết em ?
Bởi vì các việc nó làm thì xấu xa,
còn các việc em nó làm thì công chính.
Thưa anh em, anh em đừng ngạc nhiên,
nếu thế gian ghét anh em.
Chúng ta biết rằng :
chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống,
vì chúng ta yêu thương anh em.
Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết.
Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân.
Và anh em biết : không kẻ sát nhân nào
có sự sống đời đời ở lại trong nó.
Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì :
đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta.
Như vậy, cả chúng ta nữa,
chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.
Nếu ai có của cải thế gian
và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu,
mà chẳng động lòng thương,
thì làm sao tình yêu Thiên Chúa
ở lại trong người ấy được ?
Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,
nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.
Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng
chúng ta đứng về phía sự thật,
và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa.
Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta,
Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta,
và Người biết hết mọi sự.
Anh em thân mến,
nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta,
chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa.


Đáp ca : Tv 99,1-2.3.4.5 (Đ. c.1)


Đ.Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu.

Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,
vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

Đ.Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu.

Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,
chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người,
ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

Đ.Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu.

Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,
tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi,
tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

Đ.Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu.

Bởi vì Chúa nhân hậu,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

Đ.Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu.


Tung hô Tin Mừng : 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta, muôn dân hỡi, đến mà thờ lạy Chúa. Vì hôm nay, ánh huy hoàng rực rỡ, toả xuống khắp cõi trần. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an: Ga 1,43-51

Chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en.


Khi ấy, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói : “Anh hãy theo tôi.” Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô.

Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói : “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.”  Ông Na-tha-na-en liền bảo : “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được ?” Ông Phi-líp-phê trả lời : “Cứ đến mà xem !”  Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Na-tha-na-en hỏi Người : “Làm sao Ngài lại biết tôi ?” Đức Giê-su trả lời : “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Na-tha-na-en nói : “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !” Đức Giê-su đáp : “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

Suy niệm

Công việc rao giảng Tin Mừng, giới thiệu về Giêsu cho người khác đâu phải chuyện dễ dàng. Dường như theo Giêsu, chúng ta phải sống ngược đời so với quan niệm thời đại. Có lẽ, chúng ta cũng đang kể về một ông Giêsu với người dân Việt như đang kể về một anh chàng thanh niên dân tộc thiểu sốở Mù Cang Chải. Mù Cang Chải có gì hay ho? Làm sao xuất hiện kiệt tài? Điều đó, có vẻ cũng hợp lý với Việt Nam: làm sao có lãnh đạo kỳ tài? Tính nó thế rồi làm sao thay đổi được?

Nhưng cứ nhìn vào Nathanaen hôm nay, Philipphê giới thiệu và ông chưa tin nhưng thầy Giêsu tới ông liền thay đổi. Bức rào ngăn cách và định kiến bị phá hủy khi ông đi vào câu chuyện của thầy. Chính thầy đã giúp cho lời giới thiệu của Philipphê nên giá trị và thành toàn nó. Cũng vậy, xã hội Việt Nam nhiễu nhương, với đầy dẫy tai ương vẫn có đó hy vọng. Hy vọng cần xuất phát từ chính chúng ta. Chúng ta kể một câu chuyện yêu thương, của đức Bác Ái nhưng không tự hào về thành quả của chúng ta. Chúng ta vững tin rằng, mình gieo vãi và chính Thiên Chúa sẽ thành toàn.

Lạy Chúa, xin hãy dùng chúng con như khí cụ tình yêu của Chúa. Xin hãy hoàn tất những gì Chúa đã khởi sự nơi chúng con. Amen.

Đăng nhận xét