Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Thứ Năm sau Chúa nhật II Thường Niên - năm lẻ

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017 | 10:04Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri: Hr 7,25 - 8,6
Đức Giê-su đã dâng chính mình làm lễ tế hy sinh và chỉ dâng một lần là đủ.

Thưa anh em, Đức Giê-su có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, Người hằng sống để chuyển cầu cho họ.

Phải, đó chính là vị Thượng Tế mà chúng ta cần đến : một vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. Đức Giê-su không như các vị thượng tế khác : mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội của mình, sau là để đền thay cho dân ; phần Người, Người đã dâng chính mình, và chỉ dâng một lần là đủ. Vì Luật Mô-sê thì đặt làm thượng tế những con người vốn mỏng giòn yếu đuối, còn lời thề có sau Lề Luật, lại đặt Người Con đã nên thập toàn cho đến muôn đời.

Điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này : chúng ta có một vị Thượng Tế cao cả như thế ngự bên hữu ngai Đấng uy linh ở trên trời. Vị đó lo việc tế tự trong cung thánh, trong lều trại thật, do Thiên Chúa chứ không phải do người phàm dựng lên. Quả vậy, bất cứ ai được phong làm thượng tế, cũng là để dâng lễ vật và tế phẩm ; vì thế, vị này cũng cần phải có cái gì để dâng. Vậy, giả như Đức Giê-su ở dưới thế, thì Người chẳng phải là tư tế, bởi vì đã có những người dâng lễ vật như Luật truyền. Những người này lo việc phụng tự trong một thánh điện, mà thánh điện này chỉ là hình ảnh lu mờ mô phỏng thánh điện trên trời. Quả vậy, khi ông Mô-sê sắp dựng lều trại, thì ông được Thiên Chúa phán dạy rằng : Hãy nhìn xem và làm tất cả theo mẫu đã chỉ cho ngươi trên núi.

Nhưng hiện nay, Đức Giê-su được một tác vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn ; giao ước này căn cứ vào những lời hứa tốt đẹp hơn.

Đáp ca : Tv 39,7-8a.8b-9.10.17 (Đ. x. c.8a và c.9a)

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con ;
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,
con liền thưa : “Này con xin đến !”

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

“Trong sách có lời chép về con
rằng : con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng,
lạy Thiên Chúa của con.”

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội ;
lạy Chúa, Ngài từng biết :
con đâu có ngậm miệng làm thinh.

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa,
đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài !
Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
luôn nói rằng : “Đức Chúa vĩ đại thay !”

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

Tung hô Tin Mừng : x. 2 Tm 1,10

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng cứu độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Mc 3,7-12
 Các thần ô uế kêu lên : Ông là Con Thiên Chúa. Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người.

Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ lui về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên : “Ông là Con Thiên Chúa !” Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

Suy niệm

Hôm nay, 19/1, kỷ niệm hải chiến Hoàng Sa 1974 - 2017, nhiều người đã bằng mọi cách để có thể tưởng niệm các tử sĩ đã hy sinh vì quê hương đất nước. Đất nước này đang tang thương và không còn nguyên vẹn. Từ lãnh thổ đến lòng người đều ly tán và cần được chữa lành. Nhưng, có những người không muốn nó được chữa lành mà cứa thêm cho vết thương rỉ máu. Dù các tử sĩ có ở chiến tuyến nào thì, duy nhất một điều, họ đã hy sinh để bảo vệ quê hương đất nước chứ không phải vì chính thể. Hãy trân trọng và ghi nhớ công ơn của họ không phải bằng lời nói nhưng là bằng hành động cụ thể để gìn giữ non sông gấm vóc Chỉ khi đồng lòng như thế, vết thương Việt Nam mới được chữa lành.

Câu chuyện Việt Nam minh họa cho câu chuyện Tin Mừng hôm nay. Dân chúng lũ lượt kéo đến gặp gỡ và mong thầy Giêsu chữa lành và họ được toại nguyện. Nhưng, thần ô uế thì không thế, chúng cũng gặp vì chúng ở đó trong tình thế bắt buộc. Chúng cũng muốn kêu tên Người nhưng muốn người ra đi cho chúng yên thân. Đó là sự khác biệt cho dù cùng một cuộc gặp gỡ. 

Lạy thày Giêsu, xin hãy đến và chạm vào từng người trong quê hương nước Việt chúng con. Xin cho chúng con chạm được vào Người để có thể sống lòng mến mà chữa lành vết thương đang rỉ máu khắp Việt Nam.

Đăng nhận xét