Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

Thứ Ba sau Chúa nhật III Thường Niên - năm lẻ

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017 | 15:44

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri: Hr 10,1-10
Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài.

Thưa anh em, Lề Luật chỉ phác hoạ lờ mờ những phúc lộc của thế giới tương lai, chứ không phản ánh chính xác những thực tại đó. Cho nên, Lề Luật không bao giờ có thể làm cho những người tiến lại gần Thiên Chúa được nên hoàn thiện, nhờ những ngần ấy thứ hy lễ người ta cứ dâng mãi năm này qua năm khác. Chẳng vậy, người ta đã thôi không còn dâng hy lễ, vì giả như những kẻ làm việc thờ phượng đã được thanh tẩy dứt khoát rồi, thì họ đâu còn ý thức mình có tội nữa ? Trái lại, năm này qua năm khác, chính những hy lễ đó nhắc cho người ta nhớ mình có tội.  Thật thế, máu các con bò, con dê không thể nào xoá được tội lỗi.  Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói : Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể.  Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội.  Bấy giờ con mới thưa : Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.

Trước hết, Đức Ki-tô nói : Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. Rồi Người nói : Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.

Đáp ca : Tv 39,2 và 4ab.7-8a.10.11 (Đ. x. c.8a và 9a)

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

2Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.
Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,
bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con ;
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,
con liền thưa : “Này con xin đến !

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội ;
lạy Chúa, Ngài từng biết :
con đâu có ngậm miệng làm thinh.

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

Đức công chính của Ngài,
con chẳng giữ riêng lòng mình biết ;
nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài,
chẳng giấu giếm chi cùng đại hội
rằng Ngài thành tín và yêu thương.

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

Tung hô Tin Mừng : x. Mt 11,25

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô: Mc 3,31-35
Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.

Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho mời Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy !” Nhưng Người đáp lại : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

Suy niệm

Tết gần đến rồi. Người người nô nức chúc nhau tấn tài tấn lộc. Nhiều người chúc nhau: năm mới tiền vào như nước sống đà tiền ra nhỏ giọt như cafe in. Hay hơn chút nữa, người ta chúc nhau phúc lộc thọ. Nhưng đâu là lời cầu chúc hay nhất trong những lời chúc trên? Thưa là lời chúc phúc vì người xưa dạy rằng: đủ phúc - đức mặc xức mà ăn. Ăn không chỉ ăn vật chất mà còn ăn cả tinh thần lẫn tâm linh. Phúc là căn của lộc và thọ. Có phúc lộc thọ đương nhiên theo sau.

Và tết cũng đến với người Công Giáo bởi họ là những công dân trần thế trong khi thuộc về trời cao. Người Công Giáo không chúc cho nhau tiền tài nhưng chúc cho nhau bình an và phúc lành - ân sủng của Thiên Chúa tuôn đổ dạt dào trên từng người và quê hương đất nước. Mối phúc lớn nhất của người tín hữu là thực hành Lời Chúa. Đó là một cuộc sống yêu thương bởi yêu thương là chu toàn lề luật. Chính Đức Ái - Tình Thương sẽ biến trái đất và cuộc đời này nảy nở đầy lộc xuân và rực rỡ hoa xuân.

Lạy Chúa, xin chúc phúc cho quê hương đất nước chúng con trong cơn bĩ cực. Xin đừng quên con dù con và đất nước chúng con thế nào. Và con biết Chúa vẫn không quên, chỉ cần chúng con biết chạy đến với người.

Đăng nhận xét