Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Thường Niên

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017 | 11:13

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a: Is 49,3.5-6


Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.

Đức Chúa đã phán cùng tôi :

“Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta.
Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang.”
Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng.
Người là Đấng nhào nặn ra tôi
từ khi tôi còn trong lòng mẹ
để tôi trở thành người tôi trung,
đem nhà Gia-cóp về cho Người
và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh Người.
Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng,
và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi.
Người phán : “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta
để tái lập các chi tộc Gia-cóp,
để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về,
thì vẫn còn quá ít.
Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân,
để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.”


Đáp ca: Tv 39,2 và 4ab.7-8a.8b-9.10 (Đ. x. c.8a và c.9a)


Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.
Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,
bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con ;
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,
con liền thưa : “Này con xin đến !

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

Trong sách có lời chép về con
rằng : con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng,
lạy Thiên Chúa của con.

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội ;
lạy Chúa, Ngài từng biết :
con đâu có ngậm miệng làm thinh.

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.


Khởi đầu thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô: 1 Cr 1,1-3

Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su ban cho anh em ân sủng và bình an.

Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, và ông Xốt-thê-nê là người anh em của chúng tôi, kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, những người đã được hiến thánh trong Đức Ki-tô Giê-su, được kêu gọi làm dân thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta, Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của họ và của chúng ta. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

Tung hô Tin Mừng : Ga 1,14a.12a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta ; những ai đón nhận Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an: Ga 1,29-34

Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian.

Khi ấy, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en.” Ông Gio-an còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

Suy niệm

Thiên Chúa xuất hiện giữa đời thường, thường lắm. Người đứng ngay ngắn và xếp hàng cùng với các hối nhân lãnh phép rửa của Gioan. Gioan đã nhận ra và giới thiệu người là Chiên Thiên Chúa - Đấng xóa tội trần gian. Gioan, một con người nhạy bén và tinh ý để nhận ra điều nhiệm ra trong cái thường nhật ông vẫn làm.

Gioan nhận ra vì ông đã không ngững lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa. Cả đời Gioan là một hành trình thực thi ý Chúa. Đó là bí quyết giúp ông nhận ra Giêsu và có thể làm chứng rằng: Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Đến lượt mình, chúng ta có nhận ra Chúa trong đời thường và giúp người khác nhận ra Chúa trong những gì thường ngày chúng ta sống.

Lạy Chúa, chúng con biết rằng Người đang đứng, đứng trước cửa nhà con. Xin cho con tinh ý nhận ra tiếng gõ rất khẽ của Người!

Đăng nhận xét