Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

Thứ Sáu sau Chúa nhật I Thường Niên - năm lẻ

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017 | 15:46

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.Hr 4,1-5.11

Chúng ta đang vào chốn yên nghỉ đó.

Thưa anh em, chúng ta phải sợ rằng trong khi lời hứa được vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa vẫn còn đó, mà có ai trong anh em bị coi đã mất cơ hội. Quả thế, chúng ta đã được nghe loan báo Tin Mừng như những người kia. Nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi vì những kẻ đã nghe không lấy đức tin đáp lại lời giảng. Còn chúng ta là những người tin, chúng ta đang vào chốn yên nghỉ đó, như lời Thiên Chúa đã phán : Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng : chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta. Công việc của Thiên Chúa đã hoàn thành từ tạo thiên lập địa, như có chỗ Thiên Chúa phán về ngày thứ bảy rằng : Khi đã làm xong mọi công việc, thì ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ. Trong đoạn thánh vịnh nói trên, lại cũng có lời chép rằng : Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta. Vậy, chúng ta hãy cố gắng vào chốn yên nghỉ này, kẻo có ai cũng theo gương bất tuân đó mà sa ngã.

Đáp ca : Tv 77,3 và 4bc.6b-7.8 (Đ. x. c.7b)

Đ.Anh em đừng lãng quên những việc Thiên Chúa làm.

Chúng tôi từng nghe biết
điều cha ông kể lại cho mình :
sẽ tường thuật cho thể hệ mai sau :
sự nghiệp lẫy lừng, quyền uy của Chúa.

Đ.Anh em đừng lãng quên những việc Thiên Chúa làm.

Rồi mai ngày đến lượt kể cho con cháu mình.
Như vậy, chúng sẽ đặt niềm tin vào Thiên Chúa,
không lãng quên những việc Chúa làm
và tuân giữ lệnh Người truyền dạy :

Đ.Anh em đừng lãng quên những việc Thiên Chúa làm.

Đừng như thể cha ông, nòi ngoan cố phản loạn,
nòi tâm địa thất thường, dạ bất trung cùng Chúa.

Đ.Anh em đừng lãng quên những việc Thiên Chúa làm.

Tung hô Tin Mừng : Lc 7,16

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô: Mc 2,1-12

Ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội.

Bấy giờ, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà,  dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Này con, tội con được tha rồi.” Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng : “Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?” Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ : “Sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy ? Trong hai điều : một là bảo người bại liệt : ‘Tội con được tha rồi’, hai là bảo : ‘Đứng dậy, vác chõng mà đi’, điều nào dễ hơn ?  Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt-, Ta truyền cho con : Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà !” Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau : “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ !”

Suy niệm

Chúa Giêsu đã tự khiêm tự hạ xuống thế làm người để cứu độ chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi. Vì vậy Người hòa mình với những người tội lỗi, cùng ăn uống với họ, để cứu chữa và giải thoát họ khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Trong số đó, ông Lêvi đã từ bỏ nghề thu thuế để trở thành môn đệ của Người. 

Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta ý thức về thân phận tội lỗi của mình, nhờ đó chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa mời gọi như ông Lêvi, sẵn sàng từ bỏ con đường tội lỗi để trở nên môn đệ của Người.

Đăng nhận xét