Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

Chúa Nhật thứ IV Thường Niên năm A

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017 | 12:38

Bài trích sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a: Xp 2,3 ; 3,12-13

Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ.

Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở,
những kẻ thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa,
anh em hãy tìm kiếm Người ;
hãy tìm sự công chính, hãy tìm đức khiêm nhường
thì may ra anh em sẽ được che chở
trong ngày thịnh nộ của Đức Chúa.
Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ ;
chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa.
Số dân Ít-ra-en còn sót lại
sẽ không làm chuyện tàn ác bất công,
cũng không ăn gian nói dối
và miệng lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh gạt.
Nhưng chúng sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi
mà không còn bị ai làm cho khiếp sợ.


Đáp ca : Tv 145,6b-7a.7b-8.9-10 (Đ. Mt 5,3) 

Đ.Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.

Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,
xử công minh cho người bị áp bức,
ban lương thực cho kẻ đói ăn.

Đ.Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.

Chúa giải phóng những ai tù tội,
Chúa mở mắt cho kẻ mù loà.
Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,
Chúa yêu chuộng những người công chính.

Đ.Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.

Chúa phù trợ những khách ngoại kiều,
Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,
nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.
Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,
Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời.

Đ.Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô: 1 Cr 1,26-31

Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn.

Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem : khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh ; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người. Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh em, hợp như lời đã chép rằng : Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa.

Tung hô Tin Mừng : Mt 5,12a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Ha-lê-lui-a.

 ✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu: Mt 5,1-12a
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó.

Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 
Người lên tiếng dạy họ rằng :

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.

Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.

Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”

Suy niệm

Giêsu ơi, phúc của Người ngược đời quá. Ai đời phúc nghèo, phúc sầu, ... phúc gì đâu. Toàn những phúc đòi hỏi phải lội ngược dòng. Phúc trái với những phúc mà con người ngày nay suy nghĩ.

Nhưng Giêsu ơi, con đã hiểu. Mối phúc này đưa con đến hạnh phúc thật. Giàu, vui hay quyền quý tất cả đều không có gì sai trái. Song, khi để nó làm chủ mình và dẫn mình đi thì sẽ biến mình trở nên tàn nhẫn và tàn ác với nhau hơn. Thảm cảnh Việt Nam, đặc biệt tại miền Trung hay các nước Trung Đông nói lên điều đó. Chỉ khi nào, con người sống mối phúc của Giêsu, hòa bình mới tràn lan trên thế giới.

Lạy Giêsu lòng con mến yêu, xin dạy con biết sống yêu, sống hòa!

Đăng nhận xét