Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Chúa Nhật Tuần III A - Mùa Thường Niên

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017 | 06:36

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a: Is 8,23b - 9,3

Tại Ga-li-lê vùng đất của dân ngoại, dân đã thấy một ánh sáng huy hoàng.

Thời đầu, Chúa đã hạ nhục đất Dơ-vu-lun và đất Náp-ta-li, nhưng thời sau, Người sẽ làm vẻ vang cho con đường ra biển, miền bên kia sông Gio-đan, vùng đất của dân ngoại.

Dân đang lần bước giữa tối tăm
đã thấy một ánh sáng huy hoàng ;
đám người sống trong vùng bóng tối,
nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ,
đã tăng thêm nỗi vui mừng.
Họ mừng vui trước nhan Ngài
như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt,
như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm.
Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ,
và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy
như trong ngày chiến thắng quân Ma-đi-an.

Đáp ca : Tv 26,1.4.13-14 (Đ. c.1a)

Đ.Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
tôi còn sợ người nào ?
Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi,
tôi khiếp gì ai nữa ?

Đ.Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

Một điều tôi kiếm tôi xin,
là luôn được ở trong đền Chúa tôi
mọi ngày trong suốt cuộc đời,
để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang,
ngắm xem thánh điện huy hoàng.

Đ.Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

Tôi vững vàng tin tưởng
sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.
Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào !
Hãy cậy trông vào Chúa.

Đ.Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.


Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô: 1 Cr 1,10-13.17

Tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói.

Thưa anh em, nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau. Thật vậy, thưa anh em, người nhà của bà Khơ-lô-e cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em. Tôi muốn nói là trong anh em có những luận điệu như : “Tôi thuộc về ông Phao-lô, tôi thuộc về ông A-pô-lô, tôi thuộc về ông Kê-pha, tôi thuộc về Đức Ki-tô.” Thế ra Đức Ki-tô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư ? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng ? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phao-lô sao ?

Quả vậy, Đức Ki-tô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Ki-tô khỏi trở nên vô hiệu.

Tung hô Tin Mừng  : x. Mt 4,23

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu : Mt 4,12-23 
Đức Giê-su đến ở Ca-phác-na-um, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a.

Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói : Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại ! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”

Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông : “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.

Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Suy niệm

Đoàn kết-hợp nhất là điều bất kỳ thời đại nào, dân tộc nào, tổ chức nào cũng cần đến nếu muốn lớn mạnh. Một dân tộc mà chia rẽ là một dân tộc yếu về mọi mặt dù dân trí có cao đến đâu.

Đời sống Đức Tin cũng thế. Nếu chia rẽ, chúng ta sẽ luôn ở thế yếu và làm mồi nhử cho Satan. Vì thế cần phải sám hối. Sám hối để ta biết ta thuộc về ai và đâu là quy chiếu cho sự hiệp nhất.

Bài đọc trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô hôm nay cho thấy sự chia rẽ ấy. Các tín hữu nơi đây chia rẽ vì xác định mình thuộc về một ai đó trong những người rao giảng Tin Mừng. Nhưng không, tất cả các nhà rao giảng Tin Mừng đều kể một câu chuyện duy nhất: chuyện tình Giêsu. Các ngài mời ta tới gặp Giêsu và lấy Giêsu là quy chiếu, làm trọng tâm. Đó là mối dây hiệp nhất của những kê tin. Chúng ta tin vào Giêsu toàn vẹn chứ không phải Giêsu phân mảnh theo trí óc ta vẽ ra. 

Giêsu là mối dây hiệp nhất, là tâm điểm của tất cả các anh em Kitô hữu. Ước mong, công cuộc đại kết của anh em Kitô hữu ngày một tiến triển để ánh sáng tình yêu của Đức Kitô chiếu tỏa khắp trần hoàn. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam xâu xé trăm mảnh từ xã hội đến tâm linh, chúng ta, những Kitô hữu Công Giáo càng cần đến sự hiệp nhất trong Đức Ái hầu có thể cứu lấy dân tộc này.

Lạy Chúa, xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa.

Đăng nhận xét