Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

Mồng Ba Tết : Thánh hoá Công Ăn Việc Làm

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017 | 15:05

Bài trích sách Sáng thế: St 2,4b-9.15

Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để con người canh tác và coi sóc đất đai.

Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để cày cấy đất đai. Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra.

Đức Chúa là Thiên Chúa khiến mọc lên từ đất đai đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai.

Đáp ca : Tv 103,1bc và 14a.14b-15.20-21.22-23.24 (Đ. c.1bc)

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !
Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc,
làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !

Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh,
chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người,
xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi,
nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !

Đêm trở lại khi Chúa buông màn tối,
chốn rừng sâu, muôn thú tung hoành.
Tiếng sư tử gầm lên vang dội,
chúng săn mồi, gào xin Chúa cho ăn.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !

Ánh dương lên, chúng bảo nhau về,
tìm hang hốc, chui vào nằm nghỉ.
Đến lượt con người ra đi làm lụng,
những mải mê tới lúc chiều tà.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !

Công trình Ngài, lạy Chúa,
quả thiên hình vạn trạng !
Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan,
những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ: Cv 20,32-35

Những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, chính đôi tay này tự cung cấp lấy.

Khi ấy, ông Phao-lô ngỏ lời cùng các kỳ mục trong cộng đoàn Ê-phê-xô rằng : “Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến.

“Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham. Chính anh em biết rõ : những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy : cho thì có phúc hơn là nhận.”

Tung hô Tin Mừng : Ga 15,4a.5b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a.


✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu: Mt 25,14-30

Ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.

Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ Ông chủ đáp : ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”

Suy niệm

Ngày còn đi học, ghét nhất là môn chính trị. Chưa nói đến nội dung nhưng ghét cay ghét đắng người đứng lớp. Chẳng hiểu lý do gì mà kẻ đứng lớp cứ thao thao bất tuyệt mắng nhiếc người Công Giáo:

"Đồ tôn giáo ngoại lai. Đồ lười biếng. Nó không lo làm việc vì tin rằng Chúa đem cho nó gạo ăn.  Ngói có rơi xuống đầu cũng không chết vì đã có Chúa lo. Đồ nhác học. Cứ ngồi đó mà cầu khấn Chúa ban cho bằng cấp học vị, .v.v."

Đủ lý do để họ lên mặt mạt sát những người Công Giáo hay những ai tin vào Chúa. Thời gian gần đây thì có khá hơn nhưng về khu vực phía Bắc Việt Nam, một số nơi vẫn còn hiện tượng đó. Vào lớp là bị điểm danh: "Em nào theo Thiên Chúa Giáo giơ tay lên? Nhà có mấy anh chị em - làm gì và ở đâu? " Cứ hệt như quan tòa điều tra vậy.

Dù có gây áp lực thế nào thì việc làm đối người Công Giáo, dù là trí thức hay chân tay, không đơn giản chỉ làm để kiếm sống và tự chăm lo cho bản thân, gia đình và thăng tiến xã hội nhưng còn là mệnh lệnh từ Trời Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai. Chính sách Sáng thế đã khẳng định điều đó.

Mệnh lệnh này đã được trao cho con người ngay từ thuở tạo thành và con người phải chịu trách nhiệm về vũ trụ này. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ hỏi con người về vũ trụ này và chúng ta phải trả lẽ nếu như làm cho nó què quặt đi. Trái lại, con người phải làm chủ và qua lao động họ kiếm ra cơm bánh để tạo men nồng tình mến làm say mê lòng người, biến vũ trụ thành nơi đáng để sống và nơi để bày tỏ - sống tình yêu. Họ tô đẹp thế giới bằng chính những tài năng của mình theo những nén bạc riêng Chúa trao cho.

Tài năng đó có thể là tiếng hát để ngợi khen và quần tụ con người lại.

Tài năng đó có thể là một bàn tay khéo léo của một chàng thợ gốm dù ít học.

Tằng năng đó đơn giản là anh nông dân lam lũ tối ngày chưa từng biết đến khoa học.

...

Tất cả là những nén bạc Chúa trao, và, mỗi người góp phần mình làm cho công trình sáng tạo đi  tới chỗ thành toàn như Chúa muốn. Lao động chính là tham gia vào việc sáng tạo và kiến tạo sự sống cùng với Thiên Chúa của con người. Vì vậy, chớ có ai coi thường việc lao động, dù chân tay giản đơn hay trí óc. Ai coi thường lao động và lười làm việc, một cách nào đó, là kẻ đang chống lại mệnh lệnh Trời Cao.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết luôn hăng say làm việc vì Chúa vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Đó là cách khiến chúng con mỗi ngày nên giống Chúa hơn.

Đăng nhận xét