Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục - lễ nhớ

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017 | 15:46


Khởi đầu thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê:  2 Tm 1,1-8

Tôi hồi tưởng lại lòng tin không giả hình của anh.

Tôi là Phao-lô, Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, do ý muốn của Thiên Chúa, chiếu theo lời Thiên Chúa hứa ban sự sống vốn có trong Đức Ki-tô Giê-su, gửi anh Ti-mô-thê, người con yêu dấu. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh được ân sủng, lòng thương xót và sự bình an.

Tôi tạ ơn Thiên Chúa, Đấng tôi phụng thờ với lương tâm trong sạch, theo gót tổ tiên ; tôi tạ ơn Người khi tôi không ngừng nhắc nhớ đến anh, trong các lời cầu nguyện của tôi, đêm cũng như ngày. Nhớ đến những giọt nước mắt của anh, tôi ước ao gặp lại anh để được chan chứa niềm vui. Tôi hồi tưởng lại lòng tin không giả hình của anh, lòng tin đã có nơi cụ Lô-ít, bà ngoại anh, nơi bà Êu-ni-kê, mẹ anh, cũng như chính nơi anh, tôi xác tín như vậy.

Vì lý do đó, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng thẹn vì tôi, người tù của Chúa ; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng.

Đáp ca : Tv 95,1-2a.7-8a.10 (Đ. x. c.3)

Đ.Hãy kể cho muôn dân được biết
những kỳ công Chúa làm.

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu !
Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh !

Đ.Hãy kể cho muôn dân được biết
những kỳ công Chúa làm.

Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước,
dâng Chúa quyền lực và vinh quang,
hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người.

Đ.Hãy kể cho muôn dân được biết
những kỳ công Chúa làm.

Hãy nói với chư dân : Chúa là Vua hiển trị,
Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay,
Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

Đ.Hãy kể cho muôn dân được biết
những kỳ công Chúa làm.

Tung hô Tin Mừng : Lc 4,18

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca: Lc 10,1-9

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.

Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông :

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : “Bình an cho nhà này !” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ : “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”

Suy niệm

Ngay sau ngày lễ kính thánh Phaolô Tông đồ trở lại, ngày kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất, Giáo hội cho chúng ta mừng kính hai thánh Giám mục Timôthê và Titô, vốn là những người thân cận của thánh Phaolô. Hẳng Mẹ Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta về vai trò của các vị mục tử.

Mục tử không phải là người thi hành quyền bình nhưng là những chứng nhân lòng nhân hậu của Thiên Chúa, là người loan tin bình an và mối dây hiệp nhất các Kitô hữu. Đó là dấu cho thấy triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Tuy nhiên, sống được điều đó, các mục tử và ngay cả các tín hữu Kitô quả đang đi giữa bầy sói của tự do hiểu theo ý mình muốn; bầy sói của sự tương đối; bầy sói của hưởng thụ; ... Vào đó, Kitô hữu phải loan tin bình an bằng cách sống ngược dòng theo Lời Chúa, điều xem ra xa lạ và chẳng đem lại lợi ích gì cho đầu óc thực dụng ngày hôm nay.

Lạy Chúa, xin ban cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn là mối dây hiệp nhất trong Đức Ái. Xin cho các vị lãnh đạo quốc gia trở thành mối dây liên kết của lòng nhân, tình yêu quê hương đất nước và bằng mọi cách cho dân nước được sống bình an!

Đăng nhận xét