Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

Thứ Bảy sau Chúa nhật II Thường Niên - năm lẻ

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017 | 08:20


Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.Hr 9,2-3.11-14

Với chính máu của mình, Đức Giê-su đã vào cung thánh chỉ một lần mà thôi.

Thưa anh em, một cái lều, cái lều thứ nhất, đã được dựng lên ; lều này được gọi là Nơi Thánh, có cây đèn bảy ngọn, có bàn và bánh dâng tiến. Đằng sau bức màn thứ hai, có một cái lều gọi là Nơi Cực Thánh.

Nhưng Đức Ki-tô đã đến làm Thượng Tế đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, Người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình, Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước tro của xác bò cái, đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế còn thánh hoá được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, thì máu của Đức Ki-tô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống.

Đáp ca : Tv 46,2-3.6-7.8-9 (Đ. c.6)

Đ.Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi !
Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo !
Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả uý,
là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.

Đ.Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.
Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa,
đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta !

Đ.Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,
hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ.
Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,
Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.

Đ.Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

Tung hô Tin Mừng : x. Cv 16,14b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô: Mc 3,20-21

Thân nhân của Người nói rằng Người đã mất trí.


Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

Suy niệm

Kẻ mất trí thường làm điều khác thường - điều ấy vẫn thấy trong cuộc sống.  Song, điều khác thường chưa chắc do kẻ mất trí làm nhưng có thể có một căn nguyên sâu xa. 

Tại Việt Nam, ta thấy, một số công an khi đánh chết dân hay lý do gì đó gây trọng án làm việc mà nhiều người cho rằng mất trí đó là tìm cho ra giấy chứng nhận mất trí - kẻ tâm thần. Thậm chí cô gì đó khá lâu rồi, dẫn chương trình văn hóa, cũng phải chạy cho được giấy chứng nhận loạn trí để giải quyết khả năng cầm nhầm chuyên nghiệp của mình. Và, còn nhiều trường hợp trí bất thường khác nữa nhan nhản khắp Việt Nam!

Thánh Têrêsa Calcutta
Hôm nay, thầy Giêsu cũng được thân nhân coi là kẻ mất trí. Mà người mất trí thật. Những trường hợp vừa kể ở Việt Nam trên đều tìm kiếm cơ hội để bảo toàn sinh mạng hay bất cứ thứ gì của mình, đàng này, Giêsu cứ luôn thực hiện lời thánh vịnh : "Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây phải thiệt thân." Đó là sự mất trí đáng giá của những người sống vì yêu thương và luôn khởi từ Đức Ái. Các thánh nhân luôn là người mất trí như thế khi dám đi ngược lại trào lưu thời đại để sống và thuộc về Vĩnh Cửu.

Lạy Chúa, xin cho chúng con thành những kẻ mất trí vì TIN MỪNG!

Đăng nhận xét