Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

Ngày 6 tháng 1

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017 | 07:51

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ: 1 Ga 5,5-13
Thần Khí, nước và máu.

Anh em thân mến,
ai là kẻ thắng được thế gian,
nếu không phải là người tin rằng
Đức Giê-su là Con Thiên Chúa ?
Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu ;
không phải chỉ trong nước mà thôi,
nhưng trong nước và trong máu.
Chính Thần Khí là chứng nhân, và Thần Khí là sự thật.
Có ba chứng nhân :
Thần Khí, nước, và máu.
Cả ba cùng làm chứng một điều.
Chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm,
thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn,
vì đó là lời chứng của Thiên Chúa,
lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của Người.
Ai tin vào Con Thiên Chúa,
người đó có lời chứng ấy nơi mình.
Ai không tin Thiên Chúa,
thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối,
vì kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa
đã làm chứng về Con của Người.
Lời chứng đó là thế này :
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời,
và sự sống ấy ở trong Con của Người.
Ai có Chúa Con thì có sự sống ;
ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống.
Tôi đã viết những điều đó cho anh em
là những người tin vào danh Con Thiên Chúa,
để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời.


Đáp ca : Tv 147,12-13.14-15.19-20 (Đ. c.12a) 


Đ.Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa !

Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa !
Này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi !
Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,
con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân.

Đ.Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa !

Cõi biên cương, Người thiết lập hoà bình,
và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.
Người tống đạt lệnh truyền xuống đất,
lời phán ra, hoả tốc chạy đi.

Đ.Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa !

Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp,
chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en.
Chúa không đối xử với dân nào như vậy,
không cho họ biết những điều luật của Người.

Đ.Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa !

Tung hô Tin Mừng : x. Mc 9,7


Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Các tầng trời mở ra, và có tiếng Chúa Cha phán dạy : Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô: Mc 1,7-11 
Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.

 Khi ấy, ông Gio-an rao giảng rằng : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.”

Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. Vừa lên khỏi nước Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người. Lại có tiếng từ trời phán : “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”

Suy niệm

Hôm nay, chúng ta đi vào câu chuyện của những con người tự do.
Gioan tự do để nhận ra mình là ai và sẵn sàng loan báo, giới thiệu thầy Giêsu cho mọi người mà không sợ mất đi vinh quanh dân chúng dành cho mình.

Đức Giêsu tự do tự cõi trời bước xuống trần gian xếp hàng với tội nhân chịu phép rửa của Gioan nhưng không để mình lây nhiễm tội truyền. Giêsu tự do bước lên khỏi dòng nước Giođan hầu dẫn ta lên với người trong lửa và Thánh Thần.

Đến lượt chúng ta, chúng ta cũng cần sống sao cho mình được tự do, tự do trong Thánh Thần vì đã trở nên người con cái Chúa. Chúng ta rất thiết tha, say đắm, yêu mến con người và trần gian này nhưng không lệ thuộc vào nó. Chúng ta yêu để cho họ được trở nên phiên bản tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa muốn chứ không phải ta muốn. Chúng ta và họ, cùnng trần gian sánh bước bên nhau hoàn thiện chính mình trong tự do của người con cái Chúa!

Lạy Chúa, xin ban tự do đích thực cho mỗi nhà lãnh đạo cũng như con dân Việt Nam và toàn thế giới!

Đăng nhận xét