Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Thứ Sáu sau Chúa nhật II Thường Niên - năm lẻ

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017 | 08:38

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri: Hr 8,6-13
Đức Giê-su là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn.

Thưa anh em, hiện nay vị Thượng Tế của chúng ta nhận được một tác vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn ; giao ước này căn cứ vào những lời hứa tốt đẹp hơn. Thật vậy, giả như giao ước thứ nhất đã hoàn hảo rồi, thì chẳng cần phải tìm giao ước thứ hai để thay thế. Quả thật, Thiên Chúa khiển trách Dân rằng : Đức Chúa phán : Này sắp đến những ngày Ta hoàn thành một Giao Ước Mới với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa. Giao ước đó sẽ không như giao ước Ta đã thiết lập với cha ông của chúng, trong ngày Ta cầm tay dẫn chúng ra khỏi Ai-cập. Bởi vì chúng đã không trung thành với giao ước của Ta, nên Ta cũng đã bỏ mặc chúng, Đức Chúa phán : Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en sau những ngày đó, Đức Chúa phán : Ta sẽ ghi vào lòng trí chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của Ta ; Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là Dân của Ta. Không ai còn phải dạy đồng bào mình, không ai còn phải dạy anh em mình rằng : “Hãy học cho biết Đức Chúa”, vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta. Ta sẽ dung thứ những điều gian ác chúng làm, sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa.

Khi Thiên Chúa nói đến Giao Ước Mới, Người làm cho giao ước thứ nhất hoá ra giao ước cũ ; và cái gì cũ kỹ, lỗi thời, thì sắp tan biến đi.

Đáp ca : Tv 84,8 và 10.11-12.13-14 (Đ. c.11a)

Đ.Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ.

Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa,
để vinh quang của Người
hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.

Đ.Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ.

Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
hoà bình công lý đã giao duyên.
Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,
công lý nhìn xuống tự trời cao.

Đ.Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ.

Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc
và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.
Công lý đi tiền phong trước mặt Người,
mở lối cho Người đặt bước chân.

Đ.Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ.


Tung hô Tin Mừng  : 2 Cr 5,19

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô : Mc 3,13-19

Đức Giê-su gọi những kẻ Người muốn, để các ông ở với Người.

Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng,  với quyền trừ quỷ. Người lập Nhóm Mười Hai gồm có : ông Si-môn -Người đặt tên là Phê-rô-, ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi -, rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.

Suy niệm

Tôi đang đọc cuống Nhà trừ quỷ kể chuyện mình của cha Gabriele Amorth. Mọi việc làm của nhà trừ quỷ đều phải xoay quanh Đức Kitô và lấy Đức Kitô làm trong tâm. Việc trừ quỷ chỉ được dành riêng cho Giám mục và linh mục được Giám mục trao năng quyền, còn lại luôn là những lời nguyện giải thoát. Việc trừ quỷ luôn luôn phải nhân danh Chúa Giêsu chứ không phải nhân danh tài trí, lòng đạo đức hay sự thánh thiện cá nhân của người trừ quỷ bởi hơn bao giờ hết, chúng ta đi vào cạm bẫy của Satan. Và, cũng thật hữu ích cho tôi khi suy niệm trích đoạn Tin Mừng hôm nay kể về việc thầy Giêsu tuyển chọn 12 tồng đồ để các ông ở với Người để  Người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ.

Thế đó, môn sinh của Giêsu luôn là thế. Là ở với Giêsu để được người sai đi và chiến thắng Satan. Đó là Tin Mừng Giải Thoát. Giải thoát thực sự khi và chỉ khi ta gắn kết đời mình với thầy Giêsu chí thánh và để người hoạt động trong ta, dù ta có thế nào đi chăng nữa.

Lạy Chúa, từng người chúng con đây và cả dân tộc Việt Nam này đang chìm sâu trong bóng đêm tội lỗi. Xin hãy ghé mắt nhìn xem chúng con.
Xin cho các vị chủ chăn trong Giáo hội Việt Nam thực sự là những tông đồ của sự giải thoát. Xin cho các ngài luôn nhận chân vai trò và vị thế của mừng để đem Giêsu đến cho con dân Việt Nam. 

Xin cho mỗi Kitô hữu chúng con cũng luôn mang trên môi miệng mình lời nguyện giải thoát và năng đến với các bí tích và thánh lễ chính là những gì hữu hiệu nhất ơn Giải Thoát con người.


Đăng nhận xét