Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Thứ Ba sau Chúa nhật I Thường Niên - năm lẻ

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017 | 08:38


Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri. Hr 2,5-12

Đức Giê-su phải trải qua gian khổ, để dẫn đưa mọi người tới nguồn ơn cứu độ.

Thưa anh em, Thiên Chúa đã không trao cho các thiên thần quyền làm chủ thế giới tương lai, thế giới mà chúng ta đang nói đến. Nhưng trong một đoạn Kinh Thánh kia, có người đã làm chứng rằng : Phàm nhân là chi mà Chúa cần nhớ đến ? Con người là gì mà Chúa phải thăm nom ? Chúa đã làm cho con người thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, ban vinh quang, danh dự làm mũ triều thiên,  đặt muôn loài, muôn sự dưới chân con người, bắt chúng phải phục quyền con người. Khi bắt muôn loài muôn sự phải phục quyền con người, Thiên Chúa không để cho một sự gì không phục quyền con người. Thật ra, hiện nay chúng ta chưa thấy muôn loài muôn sự phục quyền con người. Nhưng con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó, chính là Đức Giê-su. Thật vậy, Đức Giê-su đã phải nếm sự chết, là để cho mọi người được cứu độ, nhờ ơn Thiên Chúa.

Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên Người đã làm một việc thích đáng, là cho Đức Giê-su trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. Thật vậy, Đấng thánh hoá là Đức Giê-su, và những ai được thánh hoá đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em, khi nói : Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội Dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương.

Đáp ca : Tv 8,2a và 5.6-7.8-9 (Đ. x. c.7)


Đ.Chúa đã đặt Con Chúa làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo.

Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu !
Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm ?

Đ.Chúa đã đặt Con Chúa làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo.

Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,
cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân :

Đ.Chúa đã đặt Con Chúa làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo.

Nào chiên bò đủ loại,
nào thú vật ngoài đồng,
nào chim trời cá biển,
mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

Đ.Chúa đã đặt Con Chúa làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo.


Tung hô Tin Mừng : x. 1 Tx 2,13


Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy đón nhận lời Thiên Chúa, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô: Mc 1,21-28

Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền.

Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy: Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư.

Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng : “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau : “Thế nghĩa là gì ? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh !” Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

Suy niệm

Câm đi, hãy xuất ra khỏi người này. Lời nói này có luôn vẳng bên tai và vang lên trong cuộc đời chúng ta mỗi khi lòng dục khởi lên. Chúng ta để cho Lời Chúa, sức mạnh của chúng ta vang lên hay để cho sức mạnh của thần Ô Uế vang lên. Phải chăng chúng ta thích nghe tiếng này hơn: Việc đó chẳng can hệ gì đến Chúa, chẳng chết chóc gì đâu! Chúa đâu có thấy! Và cứ như thế, chúng ta trượt dài trong tiếng gọi của thần Ô Uế.

Chuyện xảy ra với từng người cũng xảy ra trên bình diện quốc gia và thế giới. Tiếng gọi và sức mạnh của Lời Chúa và Tình Yêu đã bị quên lãng thay vào đó là tiếng gọi của Thần Tài, Thần Danh Vọng và Thần Quyền Lực. Do đó, Formosa, thép Cà Ná và nhiều thứ khác nữa đã và đang giết chết con người Việt Nam. Do đó, các ngành công nghiệp độc hại được tuồn qua các nước nghèo. Những cô gái và trẻ em các nước nghèo trở nên những nô lệ tình dục hay món hàng trao đổi và nhiều thứ khác nữa. Ngay cả việc hợp thức hóa phá thai trên hầu hết các quốc gia cũng là thế: Sự sống này chẳng can dự gì đến Chúa. Thai nhi chưa phải là người. Cứ loại bỏ đi vì chẳng sao cả. Và sao đã đang chiếu thẳng vào thế giới này

Tất cả, tất cả chỉ vì con người quên đi sức mạnh tâm linh, Lời quyền năng của mình. Lời quyền năng của chúng ta là Chúa. Chỉ khi nào con người biết quay trở về với tâm linh, tâm linh thực sự chứ không phải cuộc chạy trốn, khi đó thế giới này mới được cứu. Đừng thay máu Thiện Tâm bằng máu Ô Uế, bằng không, sự Chết sẽ theo sát chúng ta!

Đăng nhận xét