Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016 | 21:59

Bài Ðọc I: Cv 4, 1-12
Tin mừng: Ga 21, 1-14
"Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá."
Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Ðiđymô, Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu, liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó".

 Suy niệm


Đứng Giêsu đứng trên bờ biển nhưng các ông chẳng nhận ra. Mãi cho cho tới khi Người tỏ cho các ông dấu về mẻ cá lạ lùng các ông mới nhận ra Người, vì chính Người cũng đã từng làm như thế. Đó cũng là điều Người vẫn làm với chúng ta. Người cho chúng ta dấu chỉ nhưng chúng ta có nhận ra?

Đăng nhận xét