Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Thứ Hai sau Chúa Nhật IV Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016 | 12:08

Bài Ðọc I: Is 65, 17-21
Tin mừng: Ga 4, 43-54
"Ông cứ về đi, con ông sống".
Khi ấy, Chúa Giêsu trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Ðược tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: "Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin". Viên quan chức trình lại Người: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi". Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.
Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: "Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt". Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: "Con ông mạnh rồi", nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Ðó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.

 Suy niệm

Nhiều người mong muốn Chúa hay Đức Mẹ hiện ra đây đó làm phép lạ để mình tin. Song, nếu thực sự ta tin thì điều lạ kỳ luôn xảy ra như chính sự sống mà Thầy Giê-su ân thưởng cho viên sĩ quan hôm nay vì ông đã tin. Còn ta, ta đã tin?

Đăng nhận xét