Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Thứ Năm sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016 | 12:00

Bài Ðọc I: Gr 7, 23-28
Tin mừng: Lc 11, 14-23
"Ai không đi với tôi là chống lại tôi".
Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán:
"Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.”

 Suy niệm

Con thuyền đi giữa dòng, nếu nó không tiến thì đương nhiên sẽ tụt lại vì những con thuyền phía sau sẽ vượt lên. Đó cũng là một hình thức phân tán và tách mình ra khỏi tiến trình đi lên chung của bạn đồng hành.

Có lẽ, đây cũng là sự chững lại trong hành trình đức tin của một số người khi nhận định Thầy Giêsu dùng quyền quỷ vương mà trừ quỷ. Chững lại vì đã không còn nhận ra sức mạnh để tiến lên và chiến thắng, sức mạnh đến từ Thiên Chúa.

Đăng nhận xét