Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Chúa Nhật Lễ Lá

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016 | 19:46

Bài Ðọc I: Is 50, 4-7
Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ.
ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn,
giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá.
Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.
Bài Ðọc II: Pl 2, 6-11
Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.
Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,  nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất
và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh  Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:
"Đức Giêsu Kitô là Chúa".

 Bài Thương Khó: Lc 22,14-23,56
Khi điệu Đức Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simôn, gốc Kyrênê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giêsu. Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: "Hỡi chị em thành Giêrusa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: "Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm! "Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi! , và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao? "Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với Người.

Suy niệm

Với Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay, chúng ta cùng với Giáo hội bước vào Tuần Thánh, đỉnh cao của Năm Phụng Vụ. Trong Tuần Thánh, Giáo hội cử hành cuộc Thương khó và Phục Sinh của Chúa Giêsu. Đó là con đường cứu độ: từ thập giá đau khổ đến phục sinh vinh quang.
Phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay mời gọi chúng ta dấn bước theo Chúa Giêsu trên con đường thương khó để hướng tới vinh quang phục sinh. Chúa Giêsu là người tôi trung của Thiên Chúa,  Người đã hạ mình để chấp nhận tất cả mọi sự vì vâng phục Thiên Chúa Cha, để cứu độ con người.

Xin cho mỗi chúng ta luôn biết chu toàn thánh ý Chúa qua bổn phận hằng ngày, luôn gắn bó mật thiết với Chúa qua việc tích cực tham dự những cử hành trong Tuần Thánh này, để được củng cố đức tin và gia tăng sức mạnh cho đời sống đạo, góp phần vào công cuộc Phúc Âm hóa môi trường sống của mình, giúp nhiều người được ơn cứu độ Chúa ban. Amen.  

Đăng nhận xét