Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Thứ Bảy sau Chúa Nhật IV Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016 | 18:04

Bài Ðọc I: Gr 11, 18-20
Tin mừng: Ga 7, 40-53
"Ðấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilêa sao?"
Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: "Ông này thật là tiên tri". Kẻ khác nói: "Ông này thật là Ðấng Kitô". Người khác nữa lại nói: "Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit?" Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người.
Suy niệm
Việt Nam đã trải qua một thời gian dài của “chủ nghĩa lý lịch”. Nếu xét thấy lý lịch không tốt thì khó lòng mà có công ăn việc làm ổn định. Cũng chính vì lý do đó mà câu “hồng hơn chuyên” đã được lưu truyền trong dân gian. Đó cũng chính là lý do xã hội Việt Nam cứ mãi trì trệ và dần dà tụt hậu so với thế giới.


Câu chuyện này xảy ra trong Kinh thánh và nhiều khi chính chúng ta cũng là chủ thể của chủ nghĩa lý lịch khi xét nét các anh chị em tân tòng. Chúng ta tự hào vì mình theo Chúa đã lâu nên biết Người tỏ tường mà quên rằng: chung cuộc của đời sống Kitô hữu là gặp Chúa. Vậy nên, dù đạo gốc mà Chưa gặp Chúa thì cũng vô nghĩa!

Đăng nhận xét