Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016 | 17:51

Bài Ðọc I: Kn 2, 1a. 12-22
Tin mừng: Ga 7, 1-2. 10. 25-30
" Còn Đấng Kitô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả ".
Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến lễ Trại của người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo…
Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lớn tiếng nói rằng: "Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Ðấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta". Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người.

Suy niệm

Nguồn gốc là điều mà ai cũng muốn biết. Ngay cả thuyết tiến hóa của Charles Darwin hay các khoa thiên văn học cũng vậy. Tất cả muốn đi tìm nguồn gốc của nhân loại và nguồn gốc của các nguyên lý cho sự sống và sự phát triển của con người và vũ trụ vạn vật. Song, nhiều khi vì quá chú trọng đến những nguyên lý thành phần người ta quên đi nguyên lý nguồn của mọi nguyên lý là chính Thiên Chúa. Chính điều đó tạo ra sự mâu thuẫn giữa khoa học và đức tin.

 


Nhưng không, càng tin thì càng say mến khoa học. Càng say mến khoa học càng thêm tin như nhà bác học Jame Toris, một trong 50 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2014 khẳng định: thực sự khoa học đã củng cố đức tin của tôi.

Đăng nhận xét