Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Thứ Bảy Tuần Thánh: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016 | 20:11

Bài Ðọc I: St 1, 1 - 2, 2 {hoặc 1, 1. 26-31a}
Bài Ðọc II: St 22, 1-18
Bài Ðọc III: Xh 14, 15 - 15, 1
Bài Ðọc IV: Is 54, 5-14;
 Bài Ðọc V: Is 55, 1-11
Bài Ðọc VI: Br 3, 9-15. 32 - 4, 4;
Bài Ðọc VII: Ed 36, 16-17a. 18-28
Bài Ðọc Thánh Thư: Rm 6, 3-11

Tin mừng: Lc 24,1-12
"Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết".
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi mặt trời hé mọc, các bà đến mồ, họ bảo nhau: "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mồ cho chúng ta".
Khi đưa mắt nhìn, các bà thấy tảng đá đã được lăn ra bên cạnh. Mà tảng đá đó rất lớn. Các bà đi vào trong mồ, thấy một thanh niên ngồi bên phải, mặc áo dài trắng, nên các bà khiếp sợ. Nhưng người đó bảo các bà rằng: "Các người đừng sợ: Các bà đi tìm Chúa Giêsu Nazarét chịu đóng đinh: nhưng Người đã sống lại, không còn ở đây nữa.

Suy niệm 

Cuộc đời chúng ta có muôn vàn tảng đá. Tảng đá của cơm áo gạo tiền. Tảng đá của danh vọng. Tảng đá của sắc dục. Tảng đá nào cũng to và nặng; nếu không có ơn Chúa, tự sức ta chẳng thể đẩy ra nổi để có thể bước ra mà nhìn thấy Ánh Dương.

Như các phụ nữ hôm nay, chúng ta hãy cứ đi. Đi trong tình yêu và niềm tin vào Thầy. Chính thầy sẽ mở lối để ta biết đường vào cõi sống. Chúng ta không còn phải tìm kẻ sống nơi người chết nữa nếu có Thầy ở bên.

Đăng nhận xét