Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016 | 21:55

Bài Ðọc I: Cv 3, 1-10
Tin mừng: Lc 24, 13-35
" Mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người.".
Ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Ðang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người... Ðoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn". Người liền vào với các ông.
Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người.

Suy niệm

 Thầy của mình đã Phục sinh nhưng các ông chẳng nhận ra. Thầy đang đi ngay bên, đang đồng hành và trò chuyện với các ông cớ sao chẳng nhận ra? Các ông thấy Thầy mình như một người xa lạ. Kinh thánh nói: mắt họ còn bị ngăn cản nên không nhận ra Người. Đơn giản thôi, vì các ông vẫn vẽ ra một dung mạo Thầy Giêsu như mình nghĩ, như mình tưởng mà chưa phải là Giêsu - Đấng cứu độ ngay bên các ông bấy lâu.

Lạy Chúa, trong chúng con, nhiều người vẫn vẽ ra một dung mạo Chúa cho chính mình nên mãi chẳng gặp được Chúa. Xin hãy biến đổi lòng con để cái màng ngăn cản con mắt đức tin được bong tróc ra hầu có thể nhận ra Thiên Chúa đích thực. Xin hãy giúp con, lạy Chúa.

Đăng nhận xét