Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016 | 21:58

Bài Ðọc I: Cv 3, 11-26
Tin mừng: Lc 24, 35-48
"Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại".
Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ… Người lại nói: "Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".

Suy niệm


Nghịch lý của Kitô giáo chính là loan truyền Tin mừng về Giêsu chịu đóng đinh. Nhưng không, Giêsu  ấy đã chết và sống lại để đưa tôi vào cõi vinh quang. Đó mới là đích đến và lời chứng của người Kitô. Vì vậy, thánh lễ là việc tưởng niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa, là cử hành cuộc hội ngộ tình yêu giữa Thiên Chúa và con người.

Đăng nhận xét