Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016 | 12:03

Bài Ðọc I: Hs 14, 2-10
Tin mừng: Mc 12, 28b-34
"Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất, phải yêu mến người".
Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?"
Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: "Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi". Còn đây là giới răn thứ hai: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi". Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

 Suy niệm

Kitô giáo mời ta đến gần Chúa. Càng gần Chúa bao nhiều thì con người càng dính vào nhau bấy nhiêu. Dính vào nhau vì chẳng thể gần Chúa nếu ta không yêu thương người khác. Yêu thương người khác chính là câu trả lời cho việc ta có yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa thực sự hay không.

Đăng nhận xét