Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Ma-ri-a - 19/3

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016 | 19:44

Thứ Bảy sau Chúa Nhật V Mùa Chay
Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Ma-ri-a – 19/3 
Bài Ðọc I: 2Sm 7, 4-5. 12-14.16
Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua đavit tổ tiên người”.
Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan rằng: "Hãy đi nói với Ðavít tôi tớ Ta rằng: Khi ngày của ngươi đã viên mãn, ngươi sẽ yên nghỉ với các tổ phụ ngươi; sau đó, Ta sẽ cho miêu duệ ngươi lên kế vị và Ta sẽ làm cho triều đại người được vững bền. Chính người sẽ xây cất một ngôi nhà để kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngôi báu triều đại người được củng cố đến muôn đời. Ta sẽ là Cha của người, và người sẽ là con Ta. Nhà của ngươi và triều đại của ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta, ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi".
Bài Ðọc II: Rm 4, 13.16-18.22
Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin”.
Anh em thân mến, không phải nhờ lề luật mới có lời hứa ban cho Abraham hay dòng dõi của ông trở nên kẻ thừa kế thế gian, nhưng là nhờ sự công chính của đức tin. Vì thế, do đức tin, được coi như là theo ân sủng, lời hứa cho mọi dòng dõi được vững bền, không phải chỉ cho kẻ sinh bởi lề luật, mà còn cho kẻ sinh bởi đức tin của Abraham, tổ phụ của mọi người chúng ta, (như có lời chép rằng: Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc) trước mặt Thiên Chúa, Ðấng ông đã tin, Ðấng cho kẻ chết sống lại, và kêu gọi cái không có như có. Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc, như có lời đã phán với ông rằng: "Dòng dõi ngươi sẽ như thế". Vì vậy, ông đã được kể như sự công chính.

Tin mừng: Ga 1,16.18-21.24a
"Ông Giuse làm như sứ thần chúa dạy".
Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Ma-ria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. "Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta." Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

 Suy niệm


Bài đọc hai trong thư Rôma cho chúng ta chân dung người công chính là Abraham. Chân dung này được phác họa lại một lần nữa trong đoạn Tin mừng trên đây. Người công chính không còn phải là kẻ chăm chú thi hành luật lệ nữa. Chăm chú thi hành luật lệ thì nô lệ cho luật. Nhưng công chính thực sự là đi tìm và thực thi thánh ý Chúa. Thánh Giuse là con người như thế. Đó cũng là con đường của Ki-tô hữu.

Đăng nhận xét