Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016 | 17:44

Bài Ðọc I: Is 49, 8-15

Tin mừng: Ga 5, 17-30
"Chúa Cha làm cho kẻi chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào thì người Con cũng ban sự sống cho ai tùy ý".
Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Dothái rằng: "Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy". Bởi thế, người Dothái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng:
"Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tuỳ ý Ngài.”

 Suy niệm


Bên ngoài vẻ yên bình thì Việt Nam là một trong những nơi mà con người băn khoăn nhiều nhất vì ăn thì chết từ từ mà không ăn thì chết nhanh hơn. Mọi sự đều độc hại vì con người đã gạt bỏ đời sống tinh thần, đời sống tâm linh mà tôn thờ vật chất. Vì vậy, điều cốt yếu vẫn là về Nguồn. Chính thầy Giêsu sẽ là Nguồn Sự Sống cho ta bước vào và bước tới sự sống vĩnh cửu; sự sống tròn đầy, vì Người dạy cho ta biết tình yêu của Chúa Cha - tình yêu làm cho ta sống viễn mãn.

Đăng nhận xét