Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Thứ Tư sau Chúa Nhật V Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016 | 22:32

Bài Ðọc I: Ðn 3, 14-20. 91-92. 95
Tin mừng: Ga 8, 31-42
"Nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới là những người tự do".
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Dothái đã tin nơi Ngài rằng: "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi". Họ thưa lại Người: "Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói "Các ngươi sẽ được tự do"?". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. […]

Suy niệm

Con người ai cũng muốn tự do. Tự do là điều trân quý mà con người hướng tới. Song, cứ nhìn vào thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng: giải phóng thì có, tự do thì có nhưng con người lại rơi vào nô lệ dưới hình thức mới. Thứ nô lệ ngày nay là nô lệ vật chất. Con người như con thiêu thân bị quấn đi trong vòng xoáy kim tiền. Vậy đâu mới là tự do và giải phóng thực sự?

Thưa, đó là sự thật. Thiên Chúa là Sự Thật, và chỉ sự thật mới giải phóng chúng ta (Xc. Ga 8,32). Sự thật đưa chúng ta vào trong tương quan của tình yêu và hòa hợp. Sự thật cứu lấy con người để họ được tự do thanh thoát từ thân xác, tinh thần lẫn tâm linh. Sự thật đem đến bình an nội tại. Sự thật ấy đã đến và giải phóng chúng ta. Chúng ta có nhận ra chăng!?

Đăng nhận xét