Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Thứ Năm sau Chúa Nhật IV Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016 | 17:46

Bài Ðọc I: Xh 32, 7-14
Tin mừng: Ga 5, 31-47
"Kẻ tố cáo các ông chính là Môsê, người mà các ông tin cậy".
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Dothái rằng: "Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho sự thật. Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian. Nhưng Ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan: vì công việc Chúa Cha đã giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang làm. Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đã sai Ta.

 Suy niệm


Đã có những văn kiện ký kết cắt giảm khí thải để giảm thiểu hiệu ứng nhà kính nhưng thử hỏi có mấy nước thực hiện. Tất cả chỉ vì tiền. Chính việc thực hiện cắt giảm khí thải mới là lời chứng tốt nhất cho lời cam kết. Cũng vậy, lời chứng tốt nhất để ta biết mình thuộc về Chúa là sống yêu thương.

Đăng nhận xét