Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Thứ Sáu sau Chúa Nhật V Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016 | 22:38

Bài Ðọc I: Gr 20, 10-13
Tin mừng: Ga 10, 31-42
"Họ tìm cách bắt Đức Giêsu , nhưng Người đã thoát khỏi tay họ".
Khi ấy, người Dothái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: "Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?"
Người Dothái trả lời: "Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa".
Chúa Giêsu đáp lại: "Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: "Ta đã nói: các ngươi là thần"? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Ðấng đã được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng "Ông nói lộng ngôn", vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa?”

Suy niệm


Nhận mình thuộc về Thiên Chúa, ta dễ đón những hòn đá của trần gian. Gần đây, cái giá ấy đã được minh chứng bằng sự tàn sát của nhóm nhà nước tự xưng IS, với sự chấp thuận hôn nhân đồng tính tại Hoa Kỳ, và với việc nhà khoa học nói Giáo hoàng đừng can thiệp vào việc bảo vệ môi trường. Nhưng không vì thế mà ta từ chối mình là con Thiên Chúa!

Đăng nhận xét